kam v nitre sk

Nitriansky hrad

bol sídelným hradom panovníkov v časoch Veľkej Moravy a pochádza z roku 871. Zaraďuje sa medzi najvýraznejšie dominanty Nitry, je vzdialený od Hotela OKO len 800m.

hrad1

Čítať ďalej: Nitriansky hrad

Morový stĺp

stlp

Vrcholnobarokové súsošie je situované na južnom svahu hradného kopca. Postavené bolo v roku 1750 sochárom Martinom Vogerlem na pamiatku veľkých morových epidémií v rokoch 1710 a 1739. Signatúra autora a datovanie sa nachádzajú na južnej strane súsošia. Kolaudácia novozreštaurovanej pamiatky sa uskutočnila dňa 29.4.2008.

Čítať ďalej: Morový stĺp

Veľký seminár

velky

Budova seminára je typom mestského nárožného paláca. Barokový štvorkrídlový dvojpodlažný objekt bol postavený po polovici 18. storočia a dostavaný koncom 19. storočia. Z poslednej tretiny 18. storočia pochádza iluzívna baroková fresková maľba v kaplnke sv. Ladislava na 2. podlaží. Tu je umiestnený aj barokový oltár s obrazom sv. Ladislava.

Čítať ďalej: Veľký seminár

Malý seminár

maly

Budova seminára bola postavená na zač. 18. st. na stredovekých základoch a neskôr bola viackrát prestavaná. V súčasnosti v nej sídli Kňazský seminár sv. Gorazda. Trojkrídlová budova mala pôvodne prejazd do dvora, ukončený múrom, nesúcim terasu. V 1. tretine 19. st. bolo severozápadné krídlo nadstavané o podlažie.

Čítať ďalej: Malý seminár

Kláštor františkánov a kostol sv. Petra a Pavla

pavla

Františkánsky kláštorný komplex dal postaviť biskup Telegdy na mieste staršej kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1630. Svedčí o tom aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora.Kláštorný komplex tvorí rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla a renesančný kláštor františkánov. 

Čítať ďalej: Kláštor františkánov a kostol sv. Petra a Pavla

Župný dom

dom

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta, nitriansky hrad a Horné mesto.

Čítať ďalej: Župný dom

Synagóga

synagoga

Synagóga bola postavená v roku 1911 podľa návrhu Leopolda Baumhorna, známeho projektanta synagóg v Rakúsko - Uhorsku. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Nachádza sa v pamiatkovej zóne a v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie.

Čítať ďalej: Synagóga

Kostol navštívenia Panny Márie

maria

Kostol Navštívenia Panny Márie dal postaviť biskup Imrich Palugyay. S výstavbou kostola sa začalo v roku 1852. Po smrti staviteľa Františka Částku v roku 1855 pokračoval v stavbe viedenský staviteľ J. Szmatos, no dokončil ju však až nitriansky staviteľ A. Herwerth v roku 1861. Donátora pripomína pamätná tabuľa, umiestnená v interiéri kostola. Kríž na vrchole veže bol slávnostne osadený 5.11.1856. Dokončenia stavby sa však zakladateľ nedožil, preto posviacku chrámu a kláštora vykonal 8. septembra 1861 jeho nástupca na biskupstvom stolci Augustín Roškoványi.

Čítať ďalej: Kostol navštívenia Panny Márie

Kláštor piaristov a kostol sv. Ladislava

ladislav

Kláštorný komplex, pozostávajúci z kolégia, kostola a gymnázia vznikal vo viacerých etapách. Základný kameň týchto budov bol položený 9. júna 1701 za biskupa L. Maťašovského. Spočiatku sa začalo so stavbou kláštora s kaplnkou v ľavom krídle a školy v pravom krídle. Pre veľký počet rehoľníkov kaplnka už nestačila, preto sa medzi oboma krídlami uprostred dal postaviť prvý kostol.

Čítať ďalej: Kláštor piaristov a kostol sv. Ladislava

Kláštor kamaldulov a ruina kostola

kostol

Barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor, dopĺňa tradíciu staroslávnej Nitry. Pôvodne tu stál benediktínsky opátsky kláštor sv. Hyppolita z 10. storočia, ktorý zanikol v druhej polovici 15. storočia. Bol to najstarší kláštor na Slovensku vôbec. Neskôr sa stal ústavom pre výchovu kňazov nitrianskeho biskupstva.

Čítať ďalej: Kláštor kamaldulov a ruina kostola

Nitrianska kalvária

kalvaria

je miesto stojace na jednom z pahorkov Nitry, nachádza sa na nej kostol a Misijný dom Matky Božej. Nachádza sa na Kalvárskej ulici v blízkosti vlakovej a autobusovej stanice a nemocnice. Hotel OKO je vzdialený 2 km od Kalvárie. Popri dvanástich kaplnkách krížovej cesty sa dostanete až na vrch Kalvárie.

Čítať ďalej: Nitrianska kalvária

Online Booking
Rezervujte si izbu Online alebo telefonicky na tel. č. 0911 21 21 18. Online rezervácia je nezáväzná. Bude potvrdená, až keď vás skontaktujeme na vami uvedené kontaktné údaje.