REZERVÁCIA
Rezervujte si stôl, obľúbené jedlo alebo termín posedenia, či oslavy na tel. č. 0911 55 66 00 alebo emailom na restauracia@hoteloko.sk